Ecologische visie Schiphol Trade Park nu al effectief

dinsdag 03 januari 2023

De Haarlemmermeerse polder is waanzinnig rijk aan flora en fauna, ze heeft een heel grote biodiversiteit. Door de ligging aan een polderlint en de bomen die er zijn, is het een fijne habitat voor verschillende dieren. Maar de natuur houdt zich immers niet aan een planologische grens. In het magazine INTO business editie Haarlemmermeer verscheen in december een artikel over de ecologische visie van Schiphol Trade Park en de al zichtbare effecten daarvan in de plant- en diersoorten. 

Bij de planontwikkeling wordt daarmee duidelijk welke kaders en randvoorwaarden gelden, welke inrichtingselementen van belang zijn en welke soorten flora en fauna hier een plek moeten of kunnen krijgen. Schiphol Trade Park kan hét voorbeeld worden van een plek waar mens en dier in goede balans met elkaar kunnen leven. 

Voor Simon Roozen, senior projectmanager bij SADC, is het helder: vergroenen en verduurzamen van de ontwikkeling van bedrijventerreinen lukt alleen als je er sámen aan werkt, oude patronen loslaat en in kansen en mogelijkheden denkt. Om de onlangs herijkte ecologische visie van de gebiedsontwikkelaar uit te dragen, wordt samengewerkt met veel stakeholders. Samen met Corinne Kalisvaart van Fauna Haarlemmermeer, en tevens bewoonster van de Rijnlanderweg, en Michelle de Roo, ontwerper bij PosadMaxwan, vertelt Simon hoe ze dat op Schiphol Trade Park in Hoofddorp doen.

>> Lees verder

« Terug

Over Schiphol Trade Park

SADC heeft grote ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid op Schiphol Trade Park. Er wordt bij de gebiedsinrichting onder andere nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen en een duurzame omgang met water.
Het is een 350 hectare groot terrein, gelegen direct naast het NS-station Hoofddorp en nabij afrit 3a Hoofddorp-Zuid / Schiphol van de A4.