Basisdiensten

Elk bedrijf dat zich als eigenaar van het pand op Schiphol Trade Park vestigt, neemt verplicht een aantal basisdiensten van STP Services af. Eindgebruikers krijgen die verplichting via de eigenaren ‘overgedragen’. Voor de coördinatie van de uitvoering en de naleving van deze basisdiensten hebben wij een gebiedsmanager als aanspreekpunt aangesteld. Denk daarbij aan:

Beheer van de openbare ruimte

Onder openbare ruimte wordt verstaan het openbare groen, talud, watergangen, retentiegebied (regenwateropvang), verlichting, straatmeubilair en signing van de gemeenschappelijke ruimte. De kwaliteit daarvan is excellent: daar waar de gemeente voor bedrijventerreinen de norm CROW-B en soms zelfs CROW-C hanteert, streven wij CROW-A na. Bovendien is het uitgangspunt 4* BREAAM. Een van de garanties om het gebied een duurzame en hoogwaardig karakter te geven en te laten behouden.

Collectieve beveiliging

Collectieve beveiliging gaat verder dan het plaatsen van camera’s, toezicht op de verkeerssnelheid en controle op vernieling en schade. Het omvat de coördinatie van de gehele veiligheidszorg, beveiliging, bewaking en preventie van de openbare ruimte. Zo hebben wij behalve met de bedrijven, ook periodiek overleg met de omgeving, gemeente en hulpdiensten. Ook valt de coördinatie en het beheer van de elektrotechnische en mechanische veiligheidsvoorzieningen binnen het takenpakket.

Voor Schiphol Trade Park wordt ook het KVO-B certificaat (Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen) aangevraagd. Binnen het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie, brandweer en eventueel andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer op het business park aan te pakken.

Signing en bewegwijzering

Om eenheid in alle signing op het business park te garanderen, ontwikkelen wij, in afstemming met het Kwaliteitsteam van Schiphol Trade Park, alle bewegwijzerings- en locatieborden. Het eerste bord wordt vanuit de verplichte basisvoorzieningen geleverd, eventuele extra borden kunnen als additionele dienst worden afgenomen.

Voor het plaatsen van bouw- en reclameborden tijdens de bouwperiode verwijzen wij graag naar de geldende voorwaarden:

Voorwaarden bouw- en reclameborden

Bijlage 1 ontwerp

Basisvoorzieningen mobiliteit

Schiphol Trade Park is zowel per auto als per trein goed bereikbaar. Om de bereikbaarheid voor de medewerkers van de bedrijven hier goed op aan te sluiten, wordt er in het basispakket naar gestreefd in noodzakelijke additionele maatregelen te voorzien. Denk daarbij aan fietspaden en shuttlediensten vanaf het station. Verder kan er als additionele dienst maatwerk worden ontwikkeld.

Over Schiphol Trade Park

SADC heeft grote ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid op Schiphol Trade Park. Er wordt bij de gebiedsinrichting onder andere nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen en een duurzame omgang met water.
Het is een 350 hectare groot terrein, gelegen direct naast het NS-station Hoofddorp en nabij afrit 3a Hoofddorp-Zuid / Schiphol van de A4.