Energiecoöperatie Schiphol Trade Park en Liander tekenen balanceringsovereenkomst

woensdag 01 december 2021

Donderdag 25 november hebben Energiecoöperatie Schiphol Trade Park en netbeheerder Liander een balanceringsovereenkomst getekend voor een gezamenlijke pilot voor een innovatieve en duurzame oplossing voor het capaciteitsprobleem op Schiphol Trade Park, een ontwikkeling van SADC (Schiphol Area Development Company). Hiermee is de intentieverklaring van april 2021 bekrachtigd.

Energiecoöperatie Schiphol Trade Park is een collectief van SADC en gevestigde bedrijven en bedrijven die nu met hun nieuwbouw bezig zijn op Schiphol Trade Park. In nauwe samenwerking met Liander en technologiebedrijf Spectral hebben zij een duurzaam en innovatief concept van collectieve energievoorziening op Schiphol Trade Park ontwikkeld. Met dit concept investeert SADC in kennis en technologie voor de toekomst en wordt tevens een oplossing voor het tekort aan stroomtransportcapaciteit op Schiphol Trade Park gecreëerd.

De transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar lokaal energiesysteem vraagt om een collectieve duurzame ambitie van de bedrijven. De bedrijven op Schiphol Trade Park hebben hierin een eerste stap gezet door het opzetten van de coöperatie. Arnoud van der Wijk, projectmanager SADC : “Dat vraagt om visie, vertrouwen en intensieve samenwerking. De capaciteit in het stroomnet wordt lang niet altijd volledig benut. Dit betekent dat er op momenten van onderbenutting er ‘vrije ruimte’ is voor alle bedrijven op Schiphol Trade Park om te gebruiken. De schaarse (net)capaciteit wordt zo slim met elkaar gedeeld.”

>>Lees meer

« Terug

Over Schiphol Trade Park

SADC heeft grote ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid op Schiphol Trade Park. Er wordt bij de gebiedsinrichting onder andere nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen en een duurzame omgang met water.
Het is een 350 hectare groot terrein, gelegen direct naast het NS-station Hoofddorp en nabij afrit 3a Hoofddorp-Zuid / Schiphol van de A4.