Zeecontainers voor geluidsvermindering?

dinsdag 28 februari 2023

Je hebt ze misschien wel zien staan, de 120 zeecontainers naast C-Bèta op Schiphol Trade Park. De zeecontainers maken al anderhalf jaar deel uit van de pilot Urban Comfort Lab van TU Delft en AMS Institute om te onderzoeken hoe het ontwerp en de plek van gebouwen kan bijdragen aan het terugdringen van geluidsoverlast van vliegtuigen.

De eerste resultaten zijn inmiddels bekend: door woningen slimmer te bouwen kan de geluidshinder van vliegtuigen serieus worden verminderd. Met onder meer gebruik van schuine daken die geluid weerkaatsen, en door woningen op een andere manier te positioneren, kan het geluid van vliegtuigen in woningen en tuinen tot 14 decibel worden verlaagd. Een datavisualisatie laat zien hoe dit verschil in geluid klinkt. Geluid aan!

120 zeecontainers
Het fieldlab bestaat uit drie verschillende gebouwtypen met in totaal meer dan 120 zeecontainers waarmee straten worden nagebootst. De proefopstelling zal gedurende twee tot drie jaar metingen doen op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, wind en temperatuur. Door de lange looptijd is het mogelijk tussendoor gevelmaterialen en/of groenstructuren te veranderen, en effecten goed in beeld te brengen.

Via deze datavisualisatie is te zien hoe dit verschil in geluid klinkt. De nieuwe inzichten helpen om de leefbaarheid van de woonomgeving rond luchthavens te verbeteren en in de toekomst betere woonomgevingen te kunnen ontwerpen.

“De eerste resultaten van dit onderzoek zijn zeer positief”, zegt minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. “Als kabinet willen we meer aandacht voor de leefomgeving rondom Schiphol, en deze manier van bouwen lijkt serieuze winst te kunnen opleveren voor de omwonenden. Het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer onderzoeken hoe de volgende fase van dit experiment vorm kan krijgen, zo mogelijk in de vorm van een geluidsadaptief ontworpen wijk waar daadwerkelijk mensen wonen en pilots om bestaande woongebieden te transformeren.”

“Langdurige blootstelling aan geluid is onaangenaam en kan leiden tot psychische en door stress veroorzaakte ziekten. Het is daarom van belang om de wisselwerking tussen geluidsverspreiding en het ontwerp van straten en gebouwen te begrijpen”, zegt Martijn Lugten, onderzoeker bij AMS Institute, die het onderzoek leidt.

Vervolgonderzoek: gazons, groene muren en bomen
De onderzoekers zijn nog niet klaar. In het vervolgonderzoek bekijken ze wat het effect is van het toevoegen van gazons en groene muren en van het planten van bomen in straten. Waarschijnlijk wordt het te horen vliegtuiggeluid daardoor met nog eens drie decibel verlaagd. In een later stadium zal ook het effect van deze andere manier van bouwen op temperatuur en luchtvervuiling worden onderzocht.

Aanpak geluidshinder
Het onderzoek maakt deel uit van de aanpak van het kabinet om geluidoverlast in de omgeving van Schiphol te verminderen. Naast de innovatieve maatregelen zoals het geluidsadaptief bouwen, werkt het kabinet aan nieuwe regels voor vliegtuiggeluid. Ook komt er een geluidisolatieregeling voor woningen in de omgeving van Schiphol, op plekken waar het vliegtuiglawaai het grootst is. Een andere belangrijke stap is in juni 2022 genomen: het kabinet besloot toen om het aantal vluchten terug te brengen naar maximaal 440.000 per jaar. Naar verwachting is het proces daar naartoe in november 2024 afgerond.

Andere partijen die meewerken zijn de Gemeente Haarlemmermeer, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).

Bron: Rijksoverheid, Gemeente Haarlemmermeer, AMS Institute, SADC

Foto: The Flying Dutchman/Drone Addicts

« Terug

Over Schiphol Trade Park

SADC heeft grote ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid op Schiphol Trade Park. Er wordt bij de gebiedsinrichting onder andere nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen en een duurzame omgang met water.
Het is een 350 hectare groot terrein, gelegen direct naast het NS-station Hoofddorp en nabij afrit 3a Hoofddorp-Zuid / Schiphol van de A4.